Privacy Beleid

Natuurlijk is je privacy belangrijk.

Hieronder vind je de uitleg over hoe Better You Yoga omgaat met de persoonsgegevens. 

1. Better You Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden in het systeem: 

- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Overige persoonsgegevens kun je zelf toevoegen/wijzigen, maar is niet verplicht 
​ 
2. Better You Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het afgeven van persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart zodat je gebruik kunt maken van de diensten van Better You Yoga. 
Het afhandelen van jouw betaling voor deze persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart. 
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 
Het mailen van de nieuwsbrief waar je je zelf voor hebt aangemeld en waar je je elk gewenst moment weer voor kunt afmelden. 
Better You Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 
​ 
3. Better You Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je stoppen met het gebruik maken van de diensten, dan is je geschiedenis maximaal 7 jaar nodig als bewijs aan de belastingdienst. Adres gegevens kunnen eventueel verwijderd worden van je account. Voor- en achternaam en e-mailadres zijn nodig om te weten dat je gebruik hebt gemaakt van de diensten. 

4. Locaties van gegevensverwerking 
1. Ascend by Wix voor het versturen van de nieuwsbrief.  
Op elk gewenst moment kun je er voor kiezen om je uit te schrijven.
​ 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Better You Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Better You Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Better You Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In het online lessysteem kun je de gegevens vinden en beheren, jouw account is beveiligd met een wachtwoord naar keuze. Tevens kun je bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Better You Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Better You Yoga) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden